Ved at vinde tid, vindes menneskeliv

Vidste du godt at selvmordsraten i Danmark lå blandt verdens højeste?

I 1980’erne lå den danske selvmordsrate blandt verdens højeste. Men på mindre en 30 år faldt raten fra 38 pr 100.000 i 1980 til 11. pr 100.000 i 2007 – til en af de laveste selvmordsrater blandt højindkomstlande. Forskere mener det voldsomme fald hænger sammen med, at adgangen til farlige og dermed dødelige metoder til selvmordshandlinger blev vanskeliggjort. Det skete for eksempel ved at stramme våbenlovgivningen, ved at mindske mængden af farlig medicin, som folk kunne have liggende derhjemme, ved indførelsen af katalysatorer på biler og at færre boliger anvender bygas.

Den begrænsede adgang til dødelige metoder betyder, at færre personer som oplever en uudholdelig psykisk smerte eller befinder sig i en svær krise, kan handle på deres impulser så de afslutter livet. Vi har set den samme effekt ved begrænsninger pakkestørrelsen af paracetamol og afskærmning eller hegn langs broer. At fortvivlede personer ikke kan handle på deres impulser med det samme, gør at den suicidale tilstand aftager og at de kommer typisk på andre tanker, som f.eks. at søge hjælp. Således vil det at vinde tid også betyde at der vindes liv.

Flere muligheder for hjælp

Photo by Chris Liu-Beers on Unsplash

Fra 1980erne og frem blev muligheder for hjælp til selvmordstruede gjort langt mere tilgængelige. De første selvmordsforebyggende centre med ambulante tilbud blev etableret i første halvdel af 1980’erne, Livslinien kom til i 1984 og psykologordningen blev etableret i 1993. Derudover har akutpsykiatrien fået et løft, ligesom vi også havde en National handleplan til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg fra 1998-2002, der igangsatte en lang række initiativer.

Mens man i Norge og Sverige har haft flere nationale handplaner til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg gennem de sidste 20 år, har vi i Danmark kun haft den ene handleplan for lidt over 20 år siden. Nok blev der nedsat et Nationalt Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg i 2017-2020, som iværksatte flere gode og relevante projekter. Men der er behov for en samlet og mere målrettet strategi, som omfatter flere sektorer og områder, som vi ser det i vores nabolande.

Desværre har vi i Danmark ikke rigtigt set et videre fald i selvmordsraten siden 2007. Det er ærgerligt, da succeshistorien om det markante fald antallet af selvmord fortæller os i hvilken retning vi skal gå.

Er tiden mon snart inde til en ny handleplan til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg?

 

Referencer:

Departementene: Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-25. Ingen å miste

Law, C-K, Sveticic, J, De Leo, D (2014): Restricting access to a suicide hotspot does not shift the problem to another location. An experiment of two river bridges in Brisbane, Australia. I Aust N Z J Public Health. 2014 Apr;38(2):134-8. doi: 10.1111/1753-6405.12157.

Morthorst BR, Erlangsen A, Chaine M et al. (2020): Restriction of non-opioid analgesics sold over-the-counter in Denmark: A national study of impact on poisonings. J Affect Disord 2020; 268:61–8. doi.org/10.1016/j.jad.2020.02.043

Nordentoft, M. & Erlangsen, A. (2019) Suicide—turning the tide. I Science, vol 365, No 6455. DOI: 10.1126/science.aaz1568

Om Kim og Jan-Henrik – skribenterne her på bloggen

Jan-Henrik og Kim

Vi har været engageret i selvmordsforebyggelse i over 20 år. Med denne blog vil vi nå ud til endnu flere med budskabet om, at selvmord og selvmordsforsøg kan forebygges på mange måder, og at vi alle kan bidrage hertil.

Vi er psykologer og specialister inden for hvert vores felt med lang ledelseserfaring fra Region Syddanmark og Region Nordjylland. Vi har begge være involveret i udvikling af retningslinjer og undervisning i selvmordsforebyggelse i hhv. Region Syddanmark og Nordjylland samt deltaget i flere udviklings- og forskningsprojekter.

Læs mere om os her