Slide 2
DCS OPS-kursus

Opsporing af selvmordstruede. 4-timerskurset hvor du lærer at opspore selvmordstruede og sikre den første hjælp

Slide 2
DCS SAFE I-kursus

Vurdering og håndtering af selvmordsadfærd. Heldagskurset hvor du lærer at undersøge, vurdere og håndtere selvmordstruede personer.

Slide 2
DCS SAFE II-kursus

Kurset, hvor I styrker selvmordsforebyggelsen gennem udvikling af strategier og handleplaner og samtidig er opmærksomme på det psykiske arbejdsmiljø.

previous arrow
next arrow

Kurser i selvmordsforebygggelse

Dansk Center for selvmordsforebyggelse har sammensat en række kurser, der tilgodeser forskellige behov, når det drejer sig om at styrke den selvmordsforebyggende indsats. I og med at selvmordsadfærd er en kompleks problemstilling bør den forebyggende indsats ske på forskellige niveauer og områder.  

Det tager vi højde for i vores kurser, ligesom vi også adresserer det nødvendige og livsvigtige samarbejde mellem de forskellige sektorer som kommuner, egen læge, bosteder og psykiatri. 

Det er den samme forståelse af selvmordsadfærd og begrebsramme, der anvendes på tværs af kurserne, og den er i overensstemmelse med sundhedsvæsnets. Det betyder, at forudsætningerne for samarbejde omkring den selvmordstruede styrkes. 

Underviserne på vores kurser har både klinisk og organisatorisk erfaring med behandling, formidling og iværksættelse af selvmordsforebyggende tiltag. Kurserne er udviklet på baggrund af mange års erfaring med undervisning af medarbejdere i sundheds- og socialsektor, den private sektor fx opholds- og behandlingssteder samt ældreområdet. Vi har også trukket på erfaringer fra satspuljeprojekter og det nationale e-læringsprogram i selvmordsforebyggelse, samt vores kendskab til LivingWorks i Canada, som også går under betegnelsen ASIST (Applied Suicide Intervention Skills Training). 

Vi har tre kursuspakker. De kan alle arrangeres som ”arbejdspladskurser”, hvor dele af kursets indhold kan tilpasses jeres ønsker og behov. Derudover har vi faste kurser, som udbydes forskellige steder i landet. Der vil typisk være to erfarne undervisere på vores kurser, der løbende spiller sammen med hinanden og kursisterne og sikrer kvaliteten af læring. 

Få de 5 vigtigste spørgsmål til en person med selvmordstanker

Tilmeld dig mailinglisten

Vi sender ny, relevant viden målrettet fagpersonale og invitationer til kurser.


Læs datapolitik.