DCS SAFE I-kursus – Vurdering og håndtering af selvmordsadfærd

Dette kursus er både et arbejdspladskursus og et af vores faste, løbende kurser. Målet er at flere kan opspore, vurdere og håndtere personer som er selvmordstruet, så vi bliver bedre til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg.

Kursets indhold: Kurset giver dig en grundlæggende viden om selvmordsadfærd og redskaber til opsporing og vurdering af selvmordstruede personer. Du bliver også præsenteret for tilgange til håndtering af selvmordsadfærd og får mulighed for at øve disse. Som en del af kurset, vil du også blive mere bevidst om dine egne holdninger til selvmord.

På kurset:

  • Får du en større psykologisk forståelse af selvskade og selvmordsadfærd, samt en indføring i risikofaktorer og advarselssignaler.
  • Lærer du at stille direkte spørgsmål om selvmordstanker og selvmordsadfærd
  • Bliver du bedre til at identificere, vurdere og håndtere selvskade og selvmordsadfærd
  • Bliver du klædt på til at arbejde med personer der er ambivalente i deres ønske om at leve eller dø
  • Lærer du at lave og iværksætte handleplan, hvor målet er redde liv
  • Får du kendskab til det støttende og ledsagende princip og lokale hjælpemuligheder

Læringsmål: Formålet med kurset er styrke din forståelse og håndtering af selvmordsadfærd med henblik på at klæde dig på til at gennemføre selvmordsrisikovurdering og iværksætte tilpassede forebyggende strategier. Du vil også få kendskab til det støttende og ledsagende princip og forskellige lokale hjælpemuligheder for selvmordstruede.

Efter kurset har du handlekompetencer som kan bidrage til at redde liv.

Målgruppe: Kurset er for dig, der arbejder i sundheds- og socialsektoren og som ønsker at blive bedre til at vurdere og håndtere selvmordstruede mennesker. Det er også målrettet dig, som arbejder på opholds- og behandlingssteder, indenfor undervisningssektoren, hos politiet, i brand og beredskabstjenester eller kirken. Kurset passer også for dig som er engageret i frivilligt arbejde eller som ønsker at få styrket dine kompetencer i at vurdere og håndtere selvmordrisiko. Aldersgrænse fra 18 år.

Tilrettelæggelse: Kurset er et heldagskursus. Der anvendes forskellige læringsmetoder som forelæsning, film, diskussion, erfaringsudveksling, praktiske øvelser og arbejde i grupper. Kurset er procesorienteret og har en faglig og pædagogisk opbygning som kræver fuld og aktiv deltagelse hele dagen. Kurset tilpasses den målgruppe som arbejdspladsen arbejder med, blandt andet gennem brug af cases.

Underviserne: DCS SAFE-kursus varetages af erfarne psykologer med både klinisk og organisatorisk erfaring med behandling af mennesker med selvmordsadfærd. Kurset er udviklet på baggrund af mange års erfaring med undervisning af medarbejdere fra forskellige sektorer. Se mere om underviserne her

Dette kursus kan også bestilles som arbejdspladskursus

Se praktisk information og priser: DCS SAFE I info til arbejdsplads (PDF)