Her finder du relevant viden om forebyggelse af selvmord

Inspiration til det tværgående samarbejde

På baggrund af konferencen “Selvmordsforebyggelse på tværs” er der lavet henholdsvis en rapport og korte anbefalinger til inspiration.

Hent Rapport om tværsektoriel samarbejde (PDF) eller Pixiudgave (PDF) og få gode ideer til hvorledes det tværsektorielle samarbejde indenfor selvmordsforebyggelse, kan styrkes.

Links

Center for selvmordsforskning indeholder viden om statistik om forekomst af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark og andet opdateret viden om selvmord og selvskade. Centret tilbyder også nyhedsservice og har en statistikbank, hvor man kan foretage udtræk fra centrets registre. Giver desuden mulighed for tilmelding til centrets kurser og konferencer.

Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelses (DRISP) hovedformål er fremme selvmordsforebyggelse gennem forskningsbaserede studier, videreformidling og implementering. DRISP udfører evidensbaseret forskning, overvåger udviklingen af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark sa​mt udvikler undervisningsmateriale til selvmordsforebyggelse.

selvmordsforebyggelse.dk finder du en samlet oversigt over relevant viden om selvmordsforebyggelse og hvor der er hjælp at hente for selvmordstruede mennesker.

Forebyg selvmord – især for mænd Her kan du læse om mænd, der har erfaringer med at være i krise, have selvmordtanker og få hjælp. Desuden kan du læse om de tanker, psykologen gør sig efter at have mødt mange selvmordstruede mænd.

Livslinien er en frivillig, humanitær organisation, der tilbyder anonym rådgivning til personer der er selvmordsramte. Det kan være som pårørende til selvmordstruede, efterladte efter selvmord eller mennesker som selv har selvmordstanker. Derudover indsamler de ny viden på området, og tilbyder undervisning, kurser og foredrag.

Landsforeningen for efterladte efter selvmord har til formål at sikre hjælp og støtte til efterladte og andre, der berøres af selvmord. Foreningen har desuden som formål at inddrage de efterladte i sorgarbejdet, og som ressource i det støttende arbejde. Endelig bidrager foreningen til det selvmordsforebyggende arbejde.

NEFOS – Netværket for Selvmordsramte er et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmordshandlinger og har brug for et samtalerum med ligesindede. Netværket omfatter efterladte efter selvmord, pårørende eller venner til personer, der har forsøgt selvmord, samt mennesker med professionel viden om selvmord.

Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging er et norsk kompetencecenter, som fungerer som ressourcebank for selvmordsforskning og forebyggelse. Formålet med hjemmesiden er at formidle aktuel information om selvmordsområdet. Her er desuden adgang til det elektroniske tidsskrift ”Suicidologi”.

I det norske tidsskrift ”Suicidologi” kan man blive informeret om selvmordsforskning og –forebyggende arbejde. Her er informationer om igangværende projekter, nationale og internationale møder, konferencer og kurser.

Viden der relaterer sig til selvmordsadfærd og selvmordsforebyggelse

DepressionsForeningen har til formål at skabe netværk, kendskab til og dialog omkring depression og bipolar lidelse

DepNet – en støtte i hverdagen Denne hjemmeside er etableret af Lundbeck Institute og rummer megen information om depressive lidelser. Den henvender sig til mennesker der lider af depression, familie, venner og kollegaer omkring den deprimerede, samt professionelle (læger, psykiatere, psykologer og andre behandlere).

Ensomhed.Info er en hjemmesiden, hvor du kan finde mange nyttige informationer om de forskellige former for ensomhed. Der er mange genkendelige eksempler og inspiration til dig som almindeligt menneske og til dig, der er fagperson. Har også særlig information rettet i forhold til ældre og ensomhed.

Opfølgning efter kriser og katastrofer Hjemmesiden er udarbejdet af Senter for Krisepsykologi i Bergen. Dens primære fokus er psykosocial opfølgning af kriser og katastrofer. Hjemmesiden har anbefalinger til hvorledes opfølgning kan organiseres og anbefalinger i forhold til specifikke hændelser som f.eks. selvmord, røveri og ulykker. Henvender sig primært til fagfolk.

Sorgstøtte en hjemmeside udviklet af PAVI – Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Her kan du læse personlige fortællinger om sorg, om den nyeste faglige viden om sorg, finde sorgstøttetilbud og læse artikler om sorg. Som det fremgår kommer man sig ikke over sorg, man lærer at leve med den.

Stressforeningen er en privat humanitær non-profit interesse organisation, som formidler viden, rådgiver og danner sociale netværk ud fra princippet om hjælp – selvhjælp.

I Psykiatrifonden kan du finde viden og gode råd om psykiske sygdomme og diagnoser. Du kan også læse nyt fra forskningen og finde tal og fakta om psykisk sygdom og sundhed i Danmark.