DCS SAFE II-kursus: Organisatorisk styrkelse af den selvmordsforebyggende indsats og psykologisk tryghed

Kursets indhold: På kurset vil man arbejde med, hvordan man kan organisere det selvmordsforebyggende arbejde i organisationen, så der foreligger vejledninger og handleplaner til medarbejdere – i forhold til vurdering og håndtering af selvmordstruede borgere, samarbejde på tværs af sektorer og opfølgning af alvorlige hændelser med selvmordstruede personer.

  • Der vil være fokus på at skabe rammer og muligheder for at nyt personale får de nødvendige faglige kompetencer til at arbejde med selvmordstruede borgere. Og at disse kompetencer vedligeholdes.
  • I udviklingen af handleplaner og vejledninger til vurdering og håndtering af selvmordstruede borgere, tages der udgangspunkt jeres rammer og behov, men med afsæt i regionale instrukser.
  • I arbejdet med handleplaner, er et af målene at styrke det tværsektorielle samarbejde og synliggøre de muligheder der er i det nære sundhedsvæsen.
  • Der vil være fokus på, hvordan man kan tage hånd om medarbejdere og pårørende ved alvorlige hændelser som alvorlig selvskade, selvmordsforsøg og selvmord. Både af hensyn til de berørte og af hensyn til at forebygge udbrændthed, omsorgstræthed og mistrivsel blandt medarbejderne.

Læringsmål: Målet med dette heldagskursus er, at sikre rammerne for den selvmordsforebyggende indsats er på plads hvad enten man er et socialpsykiatrisk tilbud, et jobcenter, et opholds- eller behandlingssted, et privathospital, en politikreds eller en frivillig organisation. Det er ikke kun vigtigt i forhold til at styrke forebyggelsen af selvmord, men også for at tage hånd om personalet, der møder selvmordstruede borgere.

Det at arbejde med selvmordstruede personer, er både fagligt og emotionelt krævende og vi ønsker med dette kursus at klæde organisationen på, til bedre at kunne honorere disse krav.

Målgruppe: Kursusdeltagere og målgruppe: Kurset er målrettet offentlige og private virksomheder, der vil styrke den selvmordsforebyggende indsats på flere planer. Det anbefales at virksomheden udpeger mindst to medarbejdere og en eller flere ledere til at deltage i kurset.

Tilrettelæggelse: Vi foreslår at kurset gennemføres i forlængelse af enten DCS Ops-Kursus: Opsporing af selvmordstruede eller DCS SAFE I-kursus: Vurdering og håndtering af selvmordsadfærd, så personalet fagligt klædes på til at opspore, vurdere og håndtere personer, der er selvmordstruede.

Undervisere: DCS OPS-kursus varetages af erfarne psykologer med både klinisk og organisatorisk erfaring med behandling af mennesker med selvmordsadfærd. Kurset er udviklet på baggrund af mange års erfaring med undervisning af medarbejdere fra forskellige sektorer. Se mere om underviserne her

DCS SAFE II -kursus udbydes senest i løbet af efteråret 2023. Tag kontakt for nærmere information på kontakt@center-selvmordsforebyggelse.dk eller til Jan-Henrik Winsløv på mobil 51 90 90 03 eller til Kim Juul Larsen på mobil 50 70 92 30.

DCS SAFE II-kursusbeskrivelse (pdf)