Kurser i risikovurdering og håndtering af selvmordsadfærd

Siden 2000 har vi på forskellig vis formidlet viden om selvmordsforebyggelse.

Indenfor sundhedssektoren har vi bl.a. undervist læger, psykologer, sygeplejersker i vurdering af selvmordsrisiko og intervention overfor selvmordstruede. I kommunalt regi har vi særlig erfaring med at undervise pædagoger, socialrådgivere og social og sundhedsassistenter på børne-ungeområdet og i ældresektoren. Vi har også afholdt kurser for frivillige fra forskellige NGO’er i selvmordsforebyggelse og formidlet viden på nationale og internationale kongresser. Vi har således opbygget en solid erfaring med undervisning og formidling.

Kurserne kan være en indføring og træning i selvmordsrisikovurdering og intervention i forhold til forskellige alders-/målgrupper, ligesom det kan være en introduktion til brugen af forskellige redskaber og tilgange til selvmordstruede.