DCS OPS – kursus. Opsporing af selvmordstruede.

Kurset giver deltagerne redskaber til at opdage selvmordstruede borgere, så de kan være med til at sikre selvmordstruede får den første, indledende hjælp.

Kursets indhold: Kurset sikrer dig en grundlæggende viden om selvmordsadfærd, og giver dig redskaber til at afklare om borgere eller klienter er selvmodstruede, så de kan sikres den nødvendige hjælp. Som en del af kurset, vil du også blive mere bevidst om dine egne holdninger til selvmord.

På kurset får du:

  • En større forståelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd, samt en indføring i risikofaktorer og advarselssignaler.
  • Kendskab til holdninger, som på forskellig måde kan være barrierer for at du ikke opdager selvmordsadfærd. Barrierer som gør at du undgår eller overser vigtige signaler.
  • Kendskab til at stille direkte spørgsmål om selvmordstanker og selvmordsadfærd og øve de fire trin fortæl, spørg, lyt og sørge for sikkerhed og henvisning til hjælp.
  • Kompetencer til at opdage mennesker med selvmordstanker.

Læringsmål: Kurset ruster dig både på det faglige og personlige plan, til at spørge ind til selvmordstanker og motivere den selvmordstruede borger til at lade sig henvise til relevante tilbud om hjælp. Du vil få kendskab til det støttende og ledsagende princip og de forskellige hjælpemuligheder der er for selvmordstruede.

Efter et DCS OPS-kursus ved du hvad du skal gøre og sige, hvis du kommer i kontakt med en borger, hvor du får mistanke om at vedkommende er selvmordstruet.

Målgruppe: Kursets målgruppe er bred og omfatter både fagfolk og ikke-fagfolk, som for eksempel frivillige, der kan komme i kontakt med borgere som kan være selvmordstruede. Eneste krav er at man er fyldt 18 år.

Tilrettelæggelse: Kurset har en varighed på 4 timer. Der anvendes forskellige læringsmetoder som forelæsning, brug af film, diskussion, erfaringsudveksling og praktiske øvelser.

Underviserne: DCS OPS-kursus varetages af erfarne psykologer med både klinisk og organisatorisk erfaring med behandling af mennesker med selvmordsadfærd. Kurset er udviklet på baggrund af mange års erfaring med undervisning af medarbejdere fra forskellige sektorer. Se mere om underviserne her

Dette kursus afvikles på din arbejdsplads

Praktisk information og priser DCS OPS info til arbejdsplads (PDF)