Handelsbetingelser

Ved køb af varer/ydelser på center-selvmordsforebyggelse.dk accepterer du nedenstående aftalevilkår. Du kan altid finde de gældende betingelser på center-selvmordsforebyggelse.dk.

Her kan du læse mere om vores betalings- og afbestillingsbetingelser. Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 22 22 20 51 eller skrive på kontakt@center-selvfo.dk

Priser og særlige tilbud

Alle priser er i danske kroner eksklusive moms.

Betaling

Når du tilmelder dig et arrangement hos center-selvmordsforebyggelse.dk gælder følgende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Fakturering sker ved tilmelding, og betalingsfristen fremgår af fakturaen. Fakturaen fremsendes enten elektronisk eller via oplyst faktureringse-mail. En deltager, som ikke har overholdt betalingsfristen, har ikke adgang til arrangementet, medmindre det aftales særskilt med Dansk center for Selvmordsforebyggelse`s repræsentant på stedet.

Betalingsoplysninger

DANSK CENTER FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE I/S

CVR: 41139706

Løgstørvej 130, 9600 Aars

BANKINFORMATIONER
Danske Bank
Reg.nr: 3409 Kontonr: 12955413

Køb foretaget via tilmelding på Plan2learn via dankortbetaling

Der kan betales med følgende udstedte betalingskort: Dankort, VISA/Dankort, VISA, Eurocard/MasterCard og Visa Elektron. Der betales pt. ingen kortgebyr på hjemmesiden.

Når en kursist betaler online for en plads, hæves beløbet med det samme.

Når vi har godkendt din tilmelding i vores system, hvorefter fakturaen fremsendes fakturaen. Fakturaen indeholder ikke personfølsomme oplysninger, og det vil altid fremgå, at købet er foretaget med Dankort/kreditkort .

Betalingen med kreditkort og betalingskort er sikret via kryptering.

Betalingsaftalen (indløsningsaftale) for dankort er oprettet hos Nets og for internationale kreditkort er oprettet hos Teller eller Clearhaus.

Betalingsvinduet (gateway) varetages af QuickPay.

Generelle retningslinjer:

Fortrydelse:
Betingelser vedr. fortrydelsesret, afmelding af arrangementer og regler ved manglende fremmøde fremgår af kursusbeskrivelsen.

Arrangementer med en fastsat dato og/eller periode for afvikling er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven; Lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12.

Levering:
Ved aflysning inden 34 dage før kursus afholdelse tilbagebetales det indbetalte beløb.

Ansvar:
Al henvendelse vedrørende kortbetaling skal ske til:

Dansk center for Selvmordsforebyggelse
Løgstørvej 130,
9600 Aars

CVR: 41139706
Tlf.: +45 22 22 20 51
kontakt@center-selvfo.dk

center-selvmordsforebyggelse.plan2learn.dk drives af:
Plan2learn ApS
Hasselager Centervej 23
8260 Viby J
Tlf.: 87456720

Lov om visse forbrugeraftaler
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457

Retsligt er du stillet således, at du kan få pengene tilbage:

  • Hvis vi mod al forventning aflyser det kursus, du er tilmeldt.
  • Hvis du framelder dig pr. mail til kontakt@center-selvfo.dk inden for de på hjemmesiden og kursusbeskrivelsen angivne frister, det vil sige 35 dage før kursusafholdelse.

Ved for sen betaling beregnes morarente i henhold til renteloven. Ved rykker opkræves kr. 100,00 i administrationsgebyr.

Personoplysninger ved køb

Personoplysninger, som indtastes i forbindelse med køb på www.center-selvmordsforebyggelse.dk behandles af Dansk Center for Selvmordsforebyggelse og eventuelle eksterne samarbejdspartnere i overensstemmelse med gældende dansk ret. Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din bestilling – herunder e-mail og købsinformation, som vedrører dig. Alle kundeoplysninger og informationer om køb bliver behandlet strengt fortroligt, og vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Du kan jf. persondataloven få fuld indsigt i dine oplysninger ved skriftlig henvendelse til: kontakt@center-selvfo.dk

Afmelding/Aflysning

Afmelding skal altid ske skriftligt på mail til kontakt@center-selvmordsforebyggelse.dk

Hvis du ønsker afmelde kurset:

Afmelder du 30 dage før for du afholdelse af kursus får du pengene tilbage.

Foretages afmelding mindre end 30 dage før afholdelsesdag opkræves et afmeldingsgebyr på 750,- pr. afholdelsesdag. Ved afmelding mindre end 21 dage før afholdelsesdag refunderes pengene IKKE.

Men husk:

Du har altid ret til at overdrage din plads til en kollega helt frem til tidspunktet for kursusafholdelse, vi skal blot orienteres på kontakt@center-selvfo.dk. Sker overdragelsen så sent, at vi ikke kan nå at udstede navngivet deltagerbevis etc., eftersender vi naturligvis dette vederlagsfrit.

Hvis Dansk center for Selvmordsforebyggelse aflyser kurset:

Dansk center for Selvmordsforebyggelse forbeholder sig ret til at aflyse (og refundere), hvis der er under 12 tilmeldte til kurset. Evt. aflysning af kurset meddeles senest 30 dage før afholdelsesdag. Kursus afgift refunderes men evt. øvrige udgifter forbundet fx. bookning af hotel refunderes ikke.

Klagevejledning

For private forbrugere gælder, at en klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: kontakt@center-selvfo.dk