kursus selvmordstruede

Kurser og kompetenceudvikling skræddersyet til jer

Vi tilbyder skræddersyet kompetenceudvikling, hvor kurser, workshops og supervision tilpasses i samarbejde med kunderne.

Her vil opgaven typisk blive varetaget af enten Kim Juul Larsen eller Jan-Henrik Winsløv alene, alt afhængig af opgavens karakter.

Vores kurser og workshops leveres altid på en dynamisk og professionel måde med eksempler og anekdoter fra vores mangeårige virke. Form og indhold tilpasses naturligvis, så kompetenceudviklingen matcher vores kunders aktuelle hverdag og behov.

Vi kan blandt andet tilbyde kurser og workshops inden for:

  • Selvmordsforebyggelse blandt børn og unge med udgangspunkt i Dialektisk adfærds terapi (DAT)
  • Selvmordsforebyggelse med udgangspunkt i Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS)
  • Selvmordsforebyggelse blandt ældre

Kursets varighed aftales efter ønsker, dog ikke mindre end tre timer. Det skræddersyede kursus kan eventuelt blive fulgt op af supervision i grupper.

Kurserne veksler mellem oplæg, øvelser og dialog baseret på deltagernes erfaringer med udsatte eller selvmordstruede borgere og klienter. Med udgangspunkt i den nyeste forskning i forståelse, forebyggelse og behandling af selvmordstruede, styrkes deltagernes evne til at møde udsatte børn, unge og voksne og vurdere og håndtere eventuel suicidalitet på professionel vis.