Sikkerhedsplanen – et enkelt og effektivt redskab

By Published On: 25/03/2024Categories: Intervention, selvmordsforebyggelse, terapi

For en små 15 år siden udviklede psykologerne Barbara Stanley og Gregory Brown interventionen ”Safety-planning” – ”Sikkerhedsplanen”. Med interventionen synliggøres forskellige handlemuligheder for den selvmordstruede, så risikoen for selvmordshandlinger reduceres væsentligt.

Oprindeligt var Sikkerhedsplanen tiltænkt dem, der kommer i kontakt med en psykiatrisk skadestue / akutmodtagelse grundet suicidalkrise, og hvor der ikke er nogen umiddelbare opfølgningsmuligheder. Sikkerhedsplanen har imidlertid vist sig at være særdeles brugbar overfor en bred gruppe af selvmordstruede personer; indlagte såvel som ambulante psykiatriske patienter og dem, der bliver fulgt hos praktiserende psykiatere, psykologer og læger.

Sikkerhedsplanen er en nedskrevet plan over de konkrete handlemuligheder en person kan gribe ti l, når den psykiske tilstand forværres, så der ikke handles på selvmordsimpulserne. Sikkerhedsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem den selvmordstruede og en fagperson og den består overordnet af tre dele; advarselstegn, strategier og netværk.

Advarselstegn angiver tilstande, tanker, følelser og situationer, som kan udløse selvmordstanker eller impulser til selvskade eller selvmordshandlinger. De m får man et godt indblik i ved at undersøge, hvad der har udløst aktuelle eller tidligere selvmordstanker og -forsøg.

Strategier omfatter forskellige måder man kan aflede sig selv på, når advarselstegnene viser sig. Her afdækkes strategier, som både er er brugbare når man alene eller i selskab med andre. Det er også nødvendigt at finde ud af, hvordan man kan skabe sikre rammer, så man begrænser mulighederne for at handle på impulserne. Her handler det kort sagt om at begrænse adgangen til farlige metoder eller være opmærksom på situationer, der bør undgås, da de øger risikoen væsentligt.

Når strategierne til afledning ikke er tilstrækkelige, er det vigtigt at den selvmordstruede er opmærksom på forskellige muligheder i sit netværk. Det kan både være i det personlige netværk, som venner og familie, og det professionelle netværk, som behandler, Livslinjen og døgnåbne tilbud i psykiatrien. Her skal navne og telefonnumre fremgå og de skal være indtastet i personens telefon.

Studier har vist at det er den mest effektive Sikkerhedsplan er konkret og detaljeret, tilpasset den enkelte. Det vil sige at den beskriver hvad det er man skal lytte til, læse eller se på for at kunne aflede sig selv, navne og telefonnumre skal selvfølgelig også fremgå. App’en MinPlan kan med fordel anvendes, for så er der direkte adgang til billeder og andre medier, der kan hjælpe den selvmordstruede. Man skal regne med at det tager en 15-30 minutter at udarbejde en Sikkerhedsplan sammen med en selvmordstruet, men så har vedkommende også fået en personaliseret og effektiv intervention.

En metaanalyse af 6 kontrollerede studier med 3536 deltagere i alt, hvor man anvendte Sikkerhedsplanen som primær intervention, viste at risikoen for senere selvmordsadfærd reduceres med 43%. Der er således tale om en enkel, men nok så effektiv intervention.

Vil du vide mere om effektive, selvmordsforebyggende interventioner, så besøg vores hjemmeside for at læse om kommende kurser eller hente forskellige redskaber. Vores næste kursus finder sted i Århus den 14. maj. Læs mere her

Kilder:

Nuij C, et al (2021). Safety planning-type interventions for suicide prevention: meta-analysis. Br J Psychiatry. 2021 Aug;219(2):419-426.

Stanley B. & Brown GK. (2012): Safety planning intervention: A brief intervention to mitigate suicide risk. Cognitive and Behavioral Practice (2012).

Om Kim og Jan-Henrik – skribenterne her på bloggen

Jan-Henrik og Kim

Vi har været engageret i selvmordsforebyggelse i over 20 år. Med denne blog vil vi nå ud til endnu flere med budskabet om, at selvmord og selvmordsforsøg kan forebygges på mange måder, og at vi alle kan bidrage hertil.

Vi er psykologer og specialister inden for hvert vores felt med lang ledelseserfaring fra Region Syddanmark og Region Nordjylland. Vi har begge være involveret i udvikling af retningslinjer og undervisning i selvmordsforebyggelse i hhv. Region Syddanmark og Nordjylland samt deltaget i flere udviklings- og forskningsprojekter.

Læs mere om os her