Selvmordsforebyggelse i det nære sundhedsvæsen

By Published On: 09/03/2023Categories: selvmordsforebyggelse

Det nære sundhedsvæsen skal spille en langt større rolle i selvmordsforebyggelse.

Dansk center for selvmordsforebyggelse bliver ofte kontaktet af forældre og pårørende som desperat søger hjælp til deres ung, mand, kæreste efter de har forsøgt selvmord. De har ikke fået hjælp efter selvmordsforsøget eller de er igen begyndt af nævne selvmordstanker. Psykiatrien har afvist af at hjælpe fordi der ikke er tale om en psykisk lidelse.

Borgere og pårørende ved ikke hvor de kan søge hjælp i stedet for psykiatrien og er ofte bekymret for om der kan ske nye selvmordsforsøg.

De fleste er slet ikke bekendt med at man kan blive henvist til psykolog af ens egen læge hvis man har haft et selvmordsforsøg. Men desværre anvendes denne mulighed sjældent og faktisk er det gået den forkerte vej idet henvisninger fra de praktiserende læger af selvmordstruede borgere til psykologbehandling er faldet med 35 procent i de senere år. Det viser en opgørelse, som vi har lavet, på baggrund af tal fra Danske Regioner.

Vi ved, at ca. 2.500 mennesker hvert år opsøger de regionale centre for selvmordsforebyggelse, hvoraf ca. halvdelen kommer på grund af selvmordsforsøg. Men resten af de op mod 12.000, som skønnes at forsøge selvmord hvert år, ved vi faktisk intet om. I Danmark er vi i forvejen meget dårlige til at følge op på mennesker som har forsøgt selvmord. Derfor vil det være vigtigt at anvende de opfølgningsmuligheder der findes i det nære sundhedsvæsen – og som i dag næsten ikke anvendes.

Ud af de 77.500 borger der i 2020 blev henvist til psykologer under psykologordningen, er det kun 258 borgere der blev henvist efter et selvmordsforsøg. Siden 2019 hvor der blev henvist 372 er tallet faldet til 242 borgere i 2021.

Det er rystende få, når vi ser, hvor mange der forsøger selvmord, og en yderst problematisk udvikling.

Og den er med til at understrege behovet for at styrke den selvmordsforebyggende indsats i det nære sundhedsvæsen. Noget af det vigtige, der skal ske, er at få et samarbejde med almen praksis om at bruge henvisningsmuligheden meget mere aktivt og rette blikket mod den store faglige kapacitet der findes i psykologordningen. Desuden er der brug for at få skabt nogle gode rutiner både i det nære sundhedsvæsen og i psykiatrien – og de to imellem – så det sikres, at borgere guides til hjælp efter et selvmordsforsøg

 

Sundhedspolitisk Tidsskrift har taget emnet op her : https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/sundhedspolitik/7346-stort-fald-i-praksislaegers-henvisninger-af-selvmordstruede-patienter.html

 

Om Kim og Jan-Henrik – skribenterne her på bloggen

Jan-Henrik og Kim

Vi har været engageret i selvmordsforebyggelse i over 20 år. Med denne blog vil vi nå ud til endnu flere med budskabet om, at selvmord og selvmordsforsøg kan forebygges på mange måder, og at vi alle kan bidrage hertil.

Vi er psykologer og specialister inden for hvert vores felt med lang ledelseserfaring fra Region Syddanmark og Region Nordjylland. Vi har begge være involveret i udvikling af retningslinjer og undervisning i selvmordsforebyggelse i hhv. Region Syddanmark og Nordjylland samt deltaget i flere udviklings- og forskningsprojekter.

Læs mere om os her