Nye kursuspakker skal sikre kompetencer i selvmordsforebyggelse

Fra 2023 udbyder Dansk center for Selvmordsforebyggelse (DCS) kompetencer pakker i opsporing, vurdering og håndtering af selvmordsadfærd med udgangspunkt  i den enkeltes rolle og og arbejdsfunktion. Som noget nyt udbyder vi også kursus i hvordan en arbejdsplads kan organisere strategier og handleplaner for den selvmordsforebyggende indsats samtidig med fokus på det psykiske arbejdsmiljø.
Siden 2020 har Dansk center for Selvmordsforebyggelse udbudt kurser til medarbejdere ud fra om deres arbejdsfunktion omfattede børn/unge, voksne eller ældre. Men fra 2023 vil kurserne være samlet og prioriteret i tre kompetencepakker. Pakkerne sigter både på medarbejdernes erfaringer i arbejdet med selvmordstruede, men også den arbejdsfunktion de har i det daglige. Derudover sgiter i også på at understøtte en holdbar implementering af selvmordsforebyggende strategier i organisationen. Fremover bliver det således nemmere for både den enkelte medarbejder og nærmeste leder at udvælge de mest relevante kurser.

 

Flere medarbejdere og organisationer skal have glæde af kurserne

Kurserne henvender sig til fagfolk og ikke-fagfolk og ansatte i operative funktioner der kan komme i kontakt med borgere der er selvmordstruede. Men de henvender sig også til fagpersoner og organisationer, der har hjælpe-/behandlerfunktioner med mere hyppig kontakt til selvmordstruede borgere. Det kan for eksempel være opholds- og bosteder, samt behandlingstilbud til misbrugere.Udviklingen af kurser og kompetencepakker sker i forbindelse med stigende efterspørgsel og ønske om at arbejdspladser og medarbejdere skal være klædt på til at kunne identificere, vurderere og håndtere selvmordstruede borgere. Samtidig er der også et ønske om, at tage vare på det psykiske arbejdsmiljø.

Kursuspakkerne har fokus på medarbejdere, der ønsker at styrke deres kompetencer i en kompleks hverdag, og vil blive prioriteret således:

Går der tid fra ens daglige arbejdsfunktioner i en travl hverdag, så er det vigtigt at tiden er givet godt ud. Derfor er vores kurser båderelevante, konkrete og opdaterede, så både ledere og medarbejdere vil opleve, at tiden er givet godt ud og at kompetencerne er blevet styrket.

Om Kim og Jan-Henrik – skribenterne her på bloggen

Jan-Henrik og Kim

Vi har været engageret i selvmordsforebyggelse i over 20 år. Med denne blog vil vi nå ud til endnu flere med budskabet om, at selvmord og selvmordsforsøg kan forebygges på mange måder, og at vi alle kan bidrage hertil.

Vi er psykologer og specialister inden for hvert vores felt med lang ledelseserfaring fra Region Syddanmark og Region Nordjylland. Vi har begge være involveret i udvikling af retningslinjer og undervisning i selvmordsforebyggelse i hhv. Region Syddanmark og Nordjylland samt deltaget i flere udviklings- og forskningsprojekter.

Læs mere om os her