Kursus i selvmordsforebyggelse blandt voksne

Kurset er målrettet socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, psykologer, social og sundhedsassistenter og andre fagprofessionelle, der arbejder med selvmordstruede borgere. Det kan være inden for beskæftigelses- og sygedagpengeområdet eller handicap- og misbrugsområdet.

Alle kan potentielt kan blive selvmordstruede og komme i en situation, hvor man er afhængig af, at andre sætter ind med forebyggende tiltag. Nogle er svært belastet af alvorlig og kronisk sygdom, mens andre har oplevet tab af arbejde, skilsmisse og måske udviklet et begyndende alkoholmisbrug.

Et er sikkert, der er altid flere belastninger og risikofaktorer i spil. Udfordringen er, at opdage hvem der er selvmordstruet eller i risiko for at blive det, så der kan tilbydes målrettet hjælp rettidigt.

Kurserne vil:

  • Øge medarbejdernes forståelse af selvmordsadfærd
  • Gøre medarbejderne bedre til at identificere selvmordstruede
  • Styrke medarbejdernes kompetencer i at håndtere risikoen og øge sikkerheden gennem specifikke og målrettede interventioner
  • Give redskaber til at påbegynde lokale handleplaner, så organisationen bliver bedre rustet til at forebygge selvmord

Kurset varer 1 dag, og det veksler mellem oplæg, øvelser og dialog baseret på deltagernes erfaringer.

Samlet pris (ekskl. moms) kr. 1.900 som inkluderer undervisning og fuld forplejning.