Kursus i selvmordsforebyggelse blandt børn og unge

En forudsætning for at lykkedes med det selvmordsforebyggende arbejde, er at de fagprofessionelle er i stand til at vurdere selvmordsfare på en systematisk og effektiv måde. I mødet med børn og unge kan dette være en krævende udfordring, da det er svært at forudsige, forebygge og håndtere selvmordsadfærd, bl.a. fordi alle potentielt kan blive selvmordstruede og unge er let påvirkelige.

Styrk dit kendskab og træn din håndtering

Formålet med kurset er at træne selvmordsrisikovurdering og styrke kendskab til en psykologisk forståelse og håndtering af selvskadende adfærd, selvmordshandlinger, akkumulerede risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Herved bliver man bedre i stand til at tilbyde målrettet hjælp i tide. Kurserne vil bl.a.

  • Øge medarbejdernes psykologiske forståelse af børn og unges selvmordsadfærd
  • Gøre medarbejderen i stand til at identificere den selvmordstruede unge
  • Ruste medarbejderen til at samtale og vejlede forældre og pårørende om den unges selvmordstanker og adfærd
  • Styrke medarbejdernes kompetencer i at håndtere risikoen og øge sikkerheden for den unge gennem specifikke og målrettede interventioner med særligt fokus på affektregulering

Kurset varer 1 dag, og det veksler mellem oplæg, øvelser og dialog med afsæt i deltagernes erfaringer med selvskadende og/eller selvmordstruede børn og unge.

Samlet pris (ekskl. moms) kr. 1.900 som inkluderer undervisning og fuld forplejning.