Det nationale e-læringsprogram for selvmordsforebyggelse 2.0

By Published On: 19/12/2022Categories: selvmordsforebyggelseTags:

I sidste uge mødtes vi med flere samarbejdspartnere og tidligere kolleger for at påbegynde opdateringen af det Nationale e-læringsprogram for selvmordsforebyggelse. Et projekt vi var med til at udvikle i sin nuværende form.

Ideen til e-læringsprojektet udsprang af et ønske om videoer til træning i vurdering af selvmordsrisiko og et inspirerende oplæg om erfaringerne fra et kompetenceudviklingsprojekt i Japan. Læge og Ph.d. Kate Aamund og Jan-Henrik var ikke i tvivl om at vi kunne bruge noget tilsvarende hhv. Region Nordjylland og Region Hovedstaden og det satte gang i en frugtbar udveksling af ideer og erfaringer. Da det Nationale Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blev etableret 2017 blev ideerne bredt ud til en større kreds og der blev søgt midler til projektet.

det nationale e-læringsprogram for selvmordsforebyggelseSelve E-læringsprojektet tog således sin begyndelse i 2018 som et samarbejde mellem de fem regioner og KL. Målet var at udvikle et e-læringsprogram, som kunne benyttes på tværs af sektorer og styrke det selvmordsforebyggende samarbejdet mellem kommuner og regioner. Projektet blev finansieret af Det Nationale Partnerskab for Selvmordsforebyggelse under Sundhedsstyrelsen og regionerne og gennemført under Kate Aamunds kyndige ledelse. I løbet af 2021 blev e-læringsgrammet gjort offentligt tilgængeligt for medarbejdere i kommunerne, på det somatiske og psykiatriske område. Og e-læringsprogrammet blev implementeret i Psykiatrien i hele landet, og blev evalueret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Evalueringen er kort sagt god. Den kan bl.a. påvise at deltagerne vurderer at e-læringskurset giver medarbejdere øget viden om selvmordsforebyggelse, at det er relevant for deres arbejde og at det med fordel kan suppleres med faglige drøftelser og kurser i de enkelte enheder.

E-læringsprojektet består af en generel indføring i det selvmordsforebyggende område, og aktuelt er der tre cases man arbejder med, så man får styrket sine kompetencer i vurdering og håndtering af selvmordstruede personer. Endelig kan man også tilgå fire podcasts, som har fokus på det at være efterladt efter selvmord eller selvmordstruet. E-læringskurset er implementeret på forskellig vis, men oprindeligt tænkt som et supplement og genopfriskning af den risikovurderingsundervisning, der typisk sker af nyt personale i psykiatrien.

Opdateringen kommer blandt andet til at betyde, at e-læringsprogrammet vil få større relevans for personale udenfor psykiatrien. og at der vil blive udviklet yderligere cases. Der vil komme fokus på det at opdage diskrete tegn på at være selvmordstruet og klæde personale på til at spørge ind til tegn og udtalelser, der kan indikere, at en person går med selvmordstanker. Der vil også være opmærksom på de udfordringer man står med på bosteder, hvor man ofte har borgere, der kan være svært plaget af selvskade og selvmordstanker. I den sammenhæng vil e-læringsprogrammet øge fokus på det tværsektorielle samarbejde og adressere behovet for kompetenceudvikling på bosteder og i det nære sundhedsvæsen.

Det har været en stor fornøjelse at deltage i workshoppen i dag og vi ser frem til det videre arbejde, som forventes at stå færdig i slutningen af 2023.

Her finder du e-læringsprojektet

Her finder du evaluering af e-læringsprojektet (pdf)

Om Kim og Jan-Henrik – skribenterne her på bloggen

Jan-Henrik og Kim

Vi har været engageret i selvmordsforebyggelse i over 20 år. Med denne blog vil vi nå ud til endnu flere med budskabet om, at selvmord og selvmordsforsøg kan forebygges på mange måder, og at vi alle kan bidrage hertil.

Vi er psykologer og specialister inden for hvert vores felt med lang ledelseserfaring fra Region Syddanmark og Region Nordjylland. Vi har begge være involveret i udvikling af retningslinjer og undervisning i selvmordsforebyggelse i hhv. Region Syddanmark og Nordjylland samt deltaget i flere udviklings- og forskningsprojekter.

Læs mere om os her