OpS- forløb – Opfølgning efter selvmordsforsøg – særligt tilpasset forløb for personer som har haft et selvmordsforsøg.

Udover kurser, rådgivning og supervision tilbyder vi også psykologbehandling. Vi har mange års erfaring med psykologbehandling og tager udgangspunkt i evidensbaserede behandlingsmetoder.

Som andre psykologer med overenskomst med den offentlige sygesikring, behandler vi en lang række forskellige psykiske lidelser. Men vi har specialiseret os i at arbejde med mennesker, der enten har forsøgt selvmord eller har alvorlige selvmordstanker. Derfor tilbyder vi begge såkaldte OPS-forløb som er et særlig tilpasset forløb til personer der har haft et selvmordsforsøg. Efter modtaget henvisning fra egen læge tilbyder vi et OpS-forløb med hurtig opstart inden for 1-2 uger.

OpS-forløb har primært til formål, at identificere og reducere væsentlige risikofaktorer og forebygge yderligere selvmordsadfærd. Et OpS-forløb strækker sig op til 5 -12 samtaler, Ved faglig vurdering og i samarbejde med egen læge kan forløbet forlænges.

I samarbejde med patienten inddrages pårørende typisk i forløbet og der kan indgå forældrerådgivning når det drejer sig om unge. Der kan tilbydes forløbskoordination til sikring af sammenhængende hjælp i forhold til andre hjælpeinstanser – typisk via patientens hjemkommune.

Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring, du kan derfor henvende dig til os med en henvisning fra din praktiserende læge.

Du kan også undersøge, om du kan få din psykologregning dækket gennem en sundhedsforsikring via dit arbejde eller din private ulykkesforsikring. Sygesikringen Danmark giver økonomisk dækning til psykologbehandling, hvad enten du er med i gruppe 1,2 eller 5.

Hvor tilbydes behandlingen?

Vi tilbyder behandling i Nordjylland og på Fyn, men behandlingen kan også ske som videokonsultation.

Kim Juul Larsen har klinik på Åløkkevej 7, 5463 Harndrup og træffes på: 22 22 20 51. Du kan finde flere oplysninger om klinikken og behandling her

Jan-Henrik Winsløv har klinik på Assersvej 27, 9600 Aars og træffes på: 51 90 90 12. Du kan finde flere oplysninger om klinikken og behandling ved at gå ind på www.wiseact.dk.